Biuro aktuarialne z tradycjami. Istniejemy od 1999 roku i pracujemy dla najlepszych.


Zmiany w MSR 19

Znowelizowany Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 19 wprowadza pewne zmiany w sposobie prezentacji zobowiązań pracodawcy z tytułu przyszłych świadczeń pracowniczych. Do najważniejszych zmian należą: konieczność rozbicia zysków i strat aktuarialnych na część odpowiadającą założeniom demograficznym i część wynikającą z założeń finansowych; wyodrębnienie założeń aktuarialnych mających istotny wpływ na wycenę zobowiązań, oraz analiza wrażliwości wyniku końcowego w odniesieniu do każdego z istotnychRead the rest of this page »


Rok bilansowy 2016

Obecny rok to dla Polskiego Biura Aktuarialnego czas wielkich zmian. Stajemy się częścią Grupy Kapitałowej Exped, aby jeszcze lepiej i wydajniej zapewniać obsługę aktuarialną naszym dotychczasowym i nowym Klientom. Pozwoli nam to na opracowanie i zaproponowanie Państwu unikalnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie: obliczania i optymalizacji rezerw na świadczenia pracownicze (MSR 19), opracowywania planów emerytalnych i konsultacji w dziedzinie ubezpieczeńRead the rest of this page »


Solvency II – nareszcie z nami

Po wielu latach opóźnień i niepewności europejskie zakłady ubezpieczeń po raz pierwszy złożyły sprawozdania finansowe zgodne ze standardem Solvency II. Nasz aktuariusz brał i nadal bierze udział we wdrażaniu Solvency II w zakładach ubezpieczeń, specjalizując się w modelach obsługujących Standard Formula, oraz pracując nad Partial Internal Model w Wielkiej Brytanii.